دستگاه SEM موجوددرآزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت TESCAN کشورچک مدل FE-SEM می باشد. اساس کار : میکروسکوپ های الکترونی به خاطر محد...

میکروسکوپ نیروی اتمی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی آرا پژوهش (مدل Full pluss) است. اساس کار: می‌دانیم که تمامی ...

دستگاه موجود در دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی طیف گستر فراز(مدل GC-2552TG) است و مجهز به دتکتورهای یونش شعله ای (FID) و انتقال حرارتی(TCD)...

دستگاه موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ژاپنیShimadzu می باشد. اساس كار: اساس جداسازي در دستگاه GC-MS دقيقاً همانند دستگ...

دستگاه موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایتالیایی (GNR) مدل TX2000 می باشد و دارای دو مد XRF و TXRF می باشد. اساس کار: طی...

دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرا بنفش موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان از نوع آرایه ای و ساخت شرکت ایرانی طیف سنج پیشروپژوهش (مدلPhoton...

آسیای گلوله ا ی جار میل موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی پویش صنعت می باشد اساس کار: آسیا کنی هم در مقیاس آزمایشگا...

آسیای گلوله ای آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی امین آسیا فناور پارس،مدلNARYA-MPM 4*250 است. این آسیا دار...

فریز آزمایشگاهی وسیله ای است برای نگهداری نمونه های ناپایدار شامل نمونه های حیاتی، مواد شیمیایی، آنزیمها، سلولها و نمونه های ملکولی. همچنین ...

کوره الکتریکی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت مهندسی صنعت سرام مدل (KL32) می باشد. حجم محفظه حرارتی کوره 32 لیتر (31×32×29...

دستگاه موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی سنتام (STM20) است. این دستگاه می توانید نیروی معادل 5 تن به نمونه وارد کند. ...

دستگاه موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی فناوری ازدیاد برداشت فارس می باشد که قادر است کشش سطحی مایعات و همچنین زاویه...

دستگاه میکروترمومتری میانبارهای سیال (Fluid inclusion) موجود درآزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت Linkham  کشور انگلستان مدل THMSG600 ...

  طیف­ سنج جذب اتمی (ATOMIC ABSORPTION SPECTRO) این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی قرار دارد و جدیدترین و پیشرفته ترین مدل د...

   نام دستگاه: اتو آنالیزور NIR مدل: DA 7250 شرکت سازنده: Perten کشور: سوئد دستگاه اتو انالیزور NIR مدل DA 7250 ساخت شرکت perten سوئد، ...

نام فارسی دستگاه: آنالیز عنصری CHNS-O نام لاتين دستگاه: CHNS-O Elemental Analyzer مدل دستگاه: ECS 4010 شرکت سازنده: (NC technologies (Cos...