کوره الکتریکی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت مهندسی صنعت سرام مدل (KL32) می باشد. حجم محفظه حرارتی کوره 32 لیتر (31×32×29mm) می باشد. جنس محفظه از آجر نسوز سبک گرید 26 می باشد. حداکثر دمای کاری کوره 1200 درجه سانتیگراد است. دقت نمایشگر دمای کوره در محدوده دمایی ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه می باشد. داراي کنترلر حرارتي ديجيتالي با قابليت برنامه ريزي و اجراي چند مرحله اي برنامه پخت (9 برنامه 9 مرحله ( می باشد. این کوره جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی از مواد کاربرد دارد.