میکروترمومتری میانبارهای سیال  (Fluid inclusion)

شرکت سازنده Linkham : کشور انگلستان

مدلTHMSG600:

دستگاه فلوئید اینکلوژن دانشگاه لرستان قابلیت مطالعه پتروگرافی سیالات درگیر )شکل ، اندازه و نوع سیالات ( و ترمومتری جهت تعیین دمای همگن شدن سیالات و تعیین دمای ذوب نهایی یخ سیالات درگیر را دارد.

 

مشخصات تجهیزات دستگاه

  • صفحه گرم کننده و منجمدکننده  Linkham THMSG600 مدل Olympus
  • سیستم خنک کننده LNP95 Liquid Nitrogen
  • کنترل کننده دمایی T95-Linkampad- LCD Touch Screen

کاربرد

دستگاه میکروترمومتری میانبارهای سیال درحوزه هایی نظیر زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی، پترولوژی، معدن و نفت کاربردهای فراوانی دارد..