دستگاه میکروترمومتری میانبارهای سیال (Fluid inclusion) موجود درآزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت Linkham  کشور انگلستان مدل THMSG600 می باشد.

اساس کار:

اندازه­گیری­ها با استفاده از صفحه گرم­ کننده و منجمدکننده Linkham THMSG600 نصب شده بر روی میکروسکوپ پلاریزان با مدل Olympus و مجزا به Stage انجام می گیرد. این دستگاه مجهز به سیستم خنک کننده LNP95 Liquid Nitrogen بوده و همچنین دارای کنترل کننده دمایی T95-Linkampad- LCD Touch Screen  می باشد که امکان کنترل سریع و راحت تر نرخ گرمایش و سرمایش و ثابت نگه داشتن دما را فراهم می کند. دامنه دمایی دستگاه 196- تا 600+ درجه سانتی گراد است. داستگاه با میانبارهای سیال مصنوعی (Sterner and Bodnar 1984) در دماهای 6/56- ، 0/0 و 1/374 درجه سانتی گراد کالیبر شده است. دقت برابر با 1/0± درجه سانتی گراد در بازده دمایی 70- تا 40 درجه سانتی گراد، 2± درجه سانتی گراد در دماهای زیر 70- درجه سانتی گراد  و 1± درجه سانتی گراد در دماهای بالای 100 درجه سانتی گراد می باشد. به منظور جلوگیری از ترکیدن میانبارهای سیال در طی گرمایش، ابتدا فرآیند سرمایش بر روی آن انجام می گیرد. علاوه بر این به منظور حصول اطمینان از دقت مشاهده رفتار ذوب، نرخ گرمایش به آهستگی صورت می پذیرد (2/0 °C/min). در حالی که به منظور جلوگیری از ثبات بخشی آهنگ سرمایش بالا بوده است. در مطالعه میانبارهای سیال با توجه به آنکه دگرشکلی ممکن است سبب پدیده­های تغییر میانبارهای سیال بعد از بدام افتادن از قبیل گردن­دار شدن، نشست جزئی و کلی، آبشویی انتخابی و یا انتشار برخی متشکلها گردد، سعی می شود  برای کاهش اثرات ناشی از این پدیده از مطالعه این گونه­ ها میانبارهای سیال و بطور کلی بخش­های بشدت دگرشکل شده اجتناب به عمل آید. در این مطالعات داده های اندازه­گیری شده حاصل از بررسی­های ریزدماسنجی و تخمین­های کسر حجمی فازهای مختلف (به منظور تبدیل دماهای ذوب و همگن شدگی و همچنین تخمین­ های چشمی کسر حجمی به ترکیبات حجمی و چگالی) توسط برنامه ­های نرم ­افزارهای فلوئیدز (Bakker, 1999) و کلاتریتز (Bakker, 1997) مورد پردازش قرار می گیرد. همچنین درجه شوری میانبارهای سیال آبگین از روی آخرین دمای ذوب یخ و با استفاده از نرم­افزار فلینکور (Brown, 1989) محاسبه می گردد.

کاربرد: دستگاه میکروترمومتری میانبارهای سیال درحوزه هایی نظیر زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی، پترولوژی، معدن و نفت کاربردهای فراوانی دارد.

 

مزایا

 • Temperature range -196°C to 600°C
 • Up to 150°C/min heating
 • Temperature stability <0.01°C
 • 16mm XY sample manipulation
 • Sample area 22mm diameter
 • Gas tight chamber for atmospheric control
 • Clamps directly to the microscope substage for stability
 • 100 Ohm platinum resistor sensor
 • Light aperture: 1.3mm diameter
 • Silver heating block for high thermal conductivity
 • Direct injection of the coolant into the silver block
 • Single ultra-thin lid window: 0.17mm
 • Objective lens working distance: 0.1mm to 4.5mm
 • Condenser lens minimum working distance: 12.5mm
 • Water cooled stage body for high temperature work (>300°C)
 • Suitable for Confocal, Laser Raman and X-Ray
 • Sample side loading without removing the stage lid
 • Stage body size: 137x92x22mm