طیف­ سنج جذب اتمی (ATOMIC ABSORPTION SPECTRO)

این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی قرار دارد

و جدیدترین و پیشرفته ترین مدل دستگاه جذب اتمی است.

شرکت سازنده دستگاه: Agilent  آمریکا (مدل 240FS AA)

 

قسمت­های مختلف دستگاه:

1-­ سیستم شعله: جهت تعیین غلظت عناصر مختلف در حد غلظت ppm.

2-­ سیستم کوره گرافیتی (GTA): جهت تعیین غلظت عناصر مختلف در حد غلظت ppb.

3-­ سیستم هایدراید (VGA): جهت تعیین غلظت عناصر سمی (مانند Hg و As) در حد غلظت ppb.

اساس کار روش طیف­­ سنجی جذب اتمی:

اساس این تکنیک، استفاده از دستگاه جذب برای به دست آوردن غلظت ماده مجهول در نمونه است. لذا لازم است که رابطه­ای بین میزان نور جذب شده توسط نمونه و غلظت نمونه ایجاد شود. به طور خلاصه، الکترون­های اتم­ها با جذب طول موج مشخصی (انرژی) می توانند به سطوح بالاتر انرژی بروند و برای مدت کوتاهی به حالت برانگیخته در بیایند. این مقدار انرژی جذب شده برای هر اتم با اتم دیگر متفاوت است. به زبان دیگر، هر عنصری فقط به یک طول موج مشخص پاسخ می­دهد. هنگامی که اتم برانگیخته به حالت پایه برمی­گردد طول موج مشخصی از خود نشر می کند. با اندازه­گیری میزان جذب تابش توسط نمونه و رسم منحنی کالیبراسیون، می­توان میزان غلظت ماده مجهول در نمونه را تعیین کرد.

سیستم شعله:

در این روش، نمونه محلول وارد شعله شده و اتمی می­شود. سپس توسط لامپ کاتدی، نمونه مورد نظر در معرض تابش قرار می­گیرد. در انتها، بر اساس میزان جذب تابش توسط نمونه، می­توان غلظت عنصر مربوطه را در آن تعیین کرد.

سیستم کوره گرافیتی:

در این روش، برای ساخت اتم (اتم ساز) از سل گرافیتی استفاده می­شود. چون در این روش غلظت بالایی از عنصر در معرض تابش قرار می­گیرد، حساسیت روش بالاتر است و می­توان تا محدوده غلظت ppm، غلظت عنصر را تعیین کرد.

سیستم هایدراید:

این روش برای عناصر غیر سمی استفاده می­شود که در آن، عنصر به ترکیب غیر سمی آن تبدیل شده، و سپس توسط شعله، اتمی شده و در معرض تابش قرار می­گیرد.