طیف سنج فلورسانس: Fluorescence Spectrophotometer

شرکت سازنده: Agilent کشور آمریکا

مدل: Cary-Eclipse

دستگاه اسپکتروفلوریمتر دانشگاه لرستان  قابلیت اندازه گیری تکنیک فلورسانس هم زمان (Synchrnous)، سه بعدی (3-D) فسفرسانس و دو تکنیک بسیار حساس نورتابی زیستی (بیولومینسانس) و نورتابی شیمیایی (کمی لومینسانس) را دارا می باشد.

مشخصات تجهیزات دستگاه

لامپ زنون با طول موج در گستره 200-800 نانومتر

دتکتور PMT (فوتو مولتی پلایر)

مونوکروماتور Czerny-Turner, f3.6, 0.125 m focal length

کاربرد:

  • تشخیص، شناسایی و اندازه گیری پروتئین، ساختار و برهمکنش آن ها
  • شناسایی و اندازه گیری سموم کشاورزی و آلاینده های زیست محیطی در نمونه های کشاورزی، پساب و رودخانه ها
  • شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آنتی اکسیدانت
  • تشخیص، شناسایی و اندازه گیری داروها در نمونه ی دارویی و پلاسما با حساسیت بالا
  • تعیین و شناسایی رنگینه های طبیعی و سنتزی موجود در گیاهان، نمونه های غذایی و پساب
  • تشخیص، تعیین و بررسی نانوذرات و برهمکنش آن ها با ماکرومولکول ها، داروها و پروتئین