دستگاه: کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

(High-performance liquid chromatography (HPLC)

مدل:1260 Infinity

شرکت سازنده :Agilentآمریکا

اساس کار:

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یکی از پرکاربردترین روش‌های کروماتوگرافی است. فرآیند کروماتوگرافی به‌عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین فاز ساکن و یک فاز متحرک است، تعریف می‌شود. روش HPLC با بهره‌گیری از یک فاز متحرک مایع، ترکیبات یک مخلوط را روی فاز ساکن جدا می‌کند. فاز ساکن می‌تواند مایع یا جامد باشد. ترکیبات ابتدا در یک حلال حل می‌شوند. سپس درون یک ستون کروماتوگرافی تحت فشار بالا جریان می‌یابند. در ستون، ترکیبات مخلوط از هم جدا می‌شوند.میزان تفکیک‌پذیری بسیار اهمیت دارد و به میزان برهم‌کنش بین ترکیبات حل شده و فاز ساکن بستگی دارد. فاز ساکن به‌عنوان مواد متراکم شده درون ستون تعریف می‌شود. برهم‌کنش جسم حل شده با فازهای متحرک و ثابت می‌تواند از طریق انتخاب حلال‌ها و فازهای ساکن مختلف تغییرکند. در نتیجه HPLC درجه بالایی از جداسازی را که در دیگر روش‌های کروماتوگرافی یافت نمی‌شود، فراهم می‌کند و توان آن را دارد تا به آسانی گستره وسیعی از مخلوط‌های شیمیایی را جدا نماید.

کاربرد:

  • اندازه گیری انواع گونه های آلی شامل اسیدهای آمینه، پروتین ها، اسید نوکلیک ها، هیدروکربن ها، هیدارت کربن، داروها، ترپنوییدها، حشره کش ها، آنتی بیوتیک ها، استروییدها، گونه های آلی یا فلزی
  • جداسازی و آنالیز مواد در علوم مختلف از جمله شیمی، داروسازی، سم شناسی، صنایع غذایی و شیمیایی

این دستگاه در دانشکده دامپزشکی و با نظارت ریاست دانشکده دامپزشکی فعالیت میکند.

کارشناس این دستگاه خانم دکتر فریبا نظری سرنجه  می باشد در صورت تمایل به انجام آنالیز نمونه با شماره 09169592511 تماس بگیرید.تعرفه های آزمون به شرح زیر می باشد.

ردیف

نام دستگاه

تعرفه آزمایش (بدون در نظر گرفتن 50 درصد تخفیف)

1

HPLC

1000000 ریال برای نمونه های بدون حلال شویشی و 500000 ریال برای نمونه های دارای حلال شویشی. (تهیه کردن حلال شویشی برای آنالیز نمونه ها اختیاری می باشد ولی حتما باید حلال های شویشی با گرید HPLC تهیه گردند.)