واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (Real-Time PCR)

شرکت سازنده bms: کشور استرالیا

مدل: mic

از آنجا که این روش یک روش شناسایی کننده است از این روش می توان در شناسایی و تعیین مقدار پاتوژن ها (عوامل مهاجم نظیر ویروس ها) در نمونه، میزان  mRNA بیان شده و با بهره گیری از شناسایی کمی روش نیز می توان تعداد دقیق نسخه های موجود از نمونه ی هدف برای مثال (mRNA) را شناسایی کرد. در این روش که در آن از یک ماده ی فلورسنت و یکDetector استفاده می شود در هر سیکل، ماده ی فلورسنت که معمولاً رنگ  SYBR می باشد به طور غیر اختصاصی به محصولات دو رشته ای تولید شده در هر سیکل متصل شده و در طول موج خاصی، مازاد طول موجی را که با آن تحریک شده است را به صورت نور فلورسنت از خود نشر می کند که این نور نشر شده توسط آشکارکننده  (Detector) دستگاه قابل اندازه گیری خواهد بود.

کاربرد:

سنجش بیان ژن(Gene Expression )

ارزیابی تعداد نسخه هاییک ژن (Gene copy number )

تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری های مرتبط باانسان،دام و گیاه(Pathogen Detection )

اسکن ژن وشناسایی جهش های شناخته شده و ناشناخته(Gene Scanning )

استفاده در علوم پزشکی قانونی و جنایی

تشخیص بیماریهای ژنتیکی

این دستگاه در دانشکده دامپزشکی و با نظارت ریاست دانشکده دامپزشکی فعالیت میکند.

کارشناس این دستگاه سرکار خانم بنت الهدی فرخ پوری می باشد .تعرفه آزمون به شرح زیر می باشد.

 

ردیف

نام دستگاه

تعرفه آزمایش (بدون در نظر گرفتن 50 درصد تخفیف)

1

Real-Time PCR

1000000 ریال برای هر یک ساعت Run