کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)

شرکت سازنده : JASCO کشور ژاپن

مدل : HPLC UV 2070

 

 

کروماتوگرافی مایع یکی از انواع کروماتوگرافی ا ست که فاز متحرك در آن مایع ا ست. در HPLC اغلب از ستونهاي پر شده با ذرات ریز فاز ساکن استفاده میشود. به همین علت سطح بیشتري از فاز ساکن در ستون در معرض اجزاء نمونه قرار میگیرد و در نتیجه راندمان جداسازي در این روش بیشتر از سایر روشهاي کروماتوگرافی است

 

مشخصات اجزای دستگاه:

ستون: FINEPAK-SIL C18-10-46*250

پمپ: مدل دو پمپی  (PU-2080PLUS)

دتکتور: UV 2070 (190-600 nm)

دیگسر : DG-2080-53 3-LINE DEGASSER

نوع و حجم تزریق: تزریق 20 میکرولیتر به صورت دستی

 

کاربرد:

  • اندازه گیری انواع گونه های آلی شامل اسیدهای آمینه، پروتین ها، اسید نوکلیک ها، هیدروکربن ها، هیدارت کربن، داروها، ترپنوییدها، حشره کش ها، آنتی بیوتیک ها، استروییدها، گونه های آلی یا فلزی
  • جداسازی و آنالیز مواد در علوم مختلف از جمله شیمی، داروسازی، سم شناسی، صنایع غذایی و شیمیایی