میکروسکوپ نیروی اتمی بایو Bio Atomic Force Microscope (AFM)

شرکت سازنده: آرا پژوهش کشور ایران

مدل: Full Pluss

 

 

 

 

میکروسکوپ نیروی اتمی بایو (BiO-AFM ) نوعی میکروسکوپ نیروی اتمی است که امکان مشاهده نمونه های زیستی از جمله سلول، باکتری، ویروس، دی ان ای و آنتی ژن ها و آنتی بادی ها در ابعاد نانومتری را فراهم می کند. این میکروسکوپ قابلیت تصویر برداری از نمونه های پودری، جامد (با ضخامت کم) و مایع را دارا می باشد. با استفاده از این میکروسکوپ می توان اطلاعاتی درباره توپوگرافی و مورفولوژی نمونه و همچنین پارامترهای همچون اندازه ذرات و زبری نمونه ها را بدست آورد.