میکروسکوپ الکترونی روبشی: (SEM) Scanning Electron Microscope

شرکت سازنده: tescan کشور جمهور چک

مدل: FESEM

ميكروسكوپ الکترونی روبشی دانشگاه لرستان از نوع گسيل ميداني (Field Emission) است و به این جهت عمق ميدان و حد تفكيك بسيار بالاتري نسبت به ميكروسكوپ الكتروني روبشي معمولي است و تصاويري با بزرگنمايي یک میلیون برابر را مي‌توان با آن تهيه كرد.

توانمندی ها:

  • بررسی نمونه های خشک مانند مقاطع نازک و صیقلی سنگ ، فلزات، سرامیک، پودر مواد شیمیایی، نمونه های جامد گیاهی شامل برگ، ساقه و بذر گیاهان و نمونه های جانوری
  • بررسی نمونه های زیستی بدون کوتینگ طلا
  • امکان آنالیز عنصری سطح نمونه با استفاده از دستگاه EDS

دستگاه مجهزبه دتکتورهای زیر می باشد:

  •  Secondary Electron Detector(SED) به منظور تهیه تصاویر توپوگرافی
  • back Scatter Electron Detector  به منظور تهیه تصاویر فازی
  • Low vacuum secondary TESCAN Detector (LVSTD detector) به منظور تهیه تصویر از نمونه های غیر هادی در فشارهای خلاهای پایین
  •  IN- Beam SE detector به منظور تصاویر توپوگرافی در خلا های بالا
  •  N- Beam BSE detector به منظور تهیه تصاویر فازی در خلا های بالا
  •  Cathodoluminescence Detector(CLD) به منظور شناسایی ساختار ترکیبات و تعیین ویژگیهای مواد اپتیکی