دستگاه: آنالیز عنصری CHNS-O

مدل دستگاه: ECS 4010

شرکت سازنده: NC technologies (Costech)

کشور سازنده: ایتالیا

 

 این دستگاه قابلیت اندازه گیری درصد کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن را در نمونه ­های مایع و جامد، آلی و معدنی را دارد. این سیستم با استفاده از احتراق نمونه در راکتور کوراتزی موجود در کوره الکتریکی، و همچنین ستون کروماتوگرافی شبیه به ستون کروماتوگرافی GC توانایی تعیین درصد عناصر مذکور را دارد.

کاربرد : آنالیز ترکیبات آلی، پلیمری، گیاهی، غذایی، کشاورزی، دارويي، سنتزی، معدنی و ...

چنانچه ماده مورد آنالیز فقط از کربن، نیتروژن، هیدروژن، گوگرد و اکسیژن تشکیل شده باشد، می­توان مقدار اکسیژن آن را به روش معکوس اندازه‌گیری نمود، یعنی میزان CHNS را تعیین کرده و مابقی نمونه درصد اکسیژن موجود در نمونه را نشان می­دهد (بدون انجام آنالیز اکسیژن(