اتوکلاوو شرکت 75 لیتری

شرکت سازنده: کاوش مگا  ایران

دستگاه اتوکلاو با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار ، برای استریل کردن به کار می رود. دستگاه اتوکلاو در محفظه بسته در دمای بالاتر از 100 درجه سانتی گراد آب را به بخار تبدیل می کند. به دلیل استفاده از حرارت مرطوب می توان دمای استریل کردن را  30-40 درجه سانتی گراد کمتر از فور ( هوای خشک ) نگه داشت ، در نتیجه مواد و وسایل حساس به حرارت مثل بعضی پلاستیک ها، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، محیط های کشت، نمونه های آلوده و غیره را می توان با این دستگاه استریل کرد. باکتری ها و اسپور آنها توانایی زنده ماندن در چنین محیطی را ندارند . استفاده از اتوکلاو برای استریل الزاماً به معنی کشتن ویروس ها نمی باشد. دستگاه اتوکلاو نیاز به مراقبت و بازرسی و کنترل مداوم دارد.