اسپکتروسکوپی نشر اتمی شعله ای (flame photometer)

شرکت سازنده: شرکت BWB انگلستان

عملکرد دستگاه:

 BWB اولین و تنها فلیم فوتومتر ۵ کاناله با قدرت تشخیص و نمایش همزمان ۵ عنصرمیباشد.

رنگ طیف عناصر مختلف:

عناصر

طول موج انتشار (nm)

رنگ شعله

سدیم (Na)

۵۸۹

زرد

پتاسیم (K)

۷۶۶

بنفش

باریم (Ba)

۵۵۴

سبز لیمویی

کلسیم (Ca)

۶۲۲

نارنجی

لیتیوم (Li)

۶۷۰

قرمز

 

وقتی یک محلول که حاوی ترکیبات فلزی هست در شعله اسپری می­شود مراحل بعد به سرعت اتفاق می­ افتد:

۱- تبخیر حلال که در حال ترک باقی مانده جامد است.

۲- تبخیر جامد به تجزیه اتم های سازنده اش که در ابتدا در حالت پایدار است (ground state).

۳- بعضی اتم ها ممکن است با انرژی حرارتی شعله به سطح بالاتری برانگیخته شوند و شرایطی که می­توانند انرژی ساطع کنند را بدست آورند.بنابراین طیف انتشار از خطوطی تشکیل شده است که ناشی از برانگیخته شدن اتم ها یا یون هاست.