میکروسکوپ نیروی اتمی: Atomic Force Microscope (AFM)

شرکت سازنده: آرا پژوهش کشور ایران

مدل: Full pluss

میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه لرستان برای بررسی توپوگرافی سطح مواد در مدهای کاری حالت تماسی (Contact) ، بدون تماس (Non Contact) ، ضربه ای، MFM (Magnetic Force Macroscope)  به کار می رود و همچنین می توان اطلاعاتی درمورد زیری سطح نمونه، سایز، وجود حفرات روی سطح و اندازه حفرات به دست آورد.

توانمندی ها:

  • تهیه تصاویر دوبعدی و سه بعدی
  • عدم نیاز به آماده سازی
  • تصویربرداری از نمونه های هادی، نیمه هادی و نارسانا
  • کارکرد در شرایط غیرخلاء
  • عدم محدودیت نوع نمونه
  • تصویربرداری از نمونه های زنده هوازی