اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش - مرئی UV-Vis Array Spectrophotometer

شرکت سازنده: طیف سنج پیشروپژوهش ایران

مدل: PhotonixAr 2015

دستگاه طیف‌سنج فرابنفش- مرئی با آشکارساز آرایه‌ای دانشگاه لرستان قابلیت طیف‌گیری در ناحیه فرابنفش- مرئی طیف الکترومغناطیس (UV-Vis) را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.

مشخصات تجهیزات دستگاه

لامپ هالوژن تنگستن برای ناحیه مرئی و لامپ دوتریم برای ناحیه فرابنفش درگستره طول موجی 200-800 نانومتر

دتکتور  Multichannel

کاربرد

این دستگاه جهت آنالیز نمونه هاي شیمیایی، بیو شیمیایی، نانو، دارویی، زیست محیطی، نفتی، فلزي، پتروشیمی، کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرد .