آسیای گلوله ا ی جار میل موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی پویش صنعت می باشد

اساس کار:

آسیا کنی هم در مقیاس آزمایشگاهی و هم در مقیاس صنعتی یکی از روشهای متداول برای پودر کردن مواد است. بطور کلی انواع مختلفی از آسیاهای آزمایشگاهی وجود دارد، که از نظر محفظه آسیا کنی، بار خردکننده، مکانیزم خردایش با همدیگر متفاوت هستند. یکی از انواع آسیا های آزمایشگاهی، آسیای گلولهای نوع جار میل است. در این آسیا مواد به همراه بار خرد کننده که شامل گلوله های فلزی و یا سرامیکی در یک محفظه ای استوانه ای (جار) ریخته شده و سپس بر روی یک سیستم چرخاننده گذاشته شده و به دوران در می آید. با توجه به محدودیت در سرعت چرخش آسیا و همچنین گرم شدن جداره و بار خردکننده، با استفاده از این آسیا فقط میتوان مواد را تا ابعاد میکرونی خرد کرد و نمی توان به ابعاد در حد نانو ذرات رسید.

 

کاربرد:

آسیای موجود دارای یک جار کوچک و یک جار بزرگ و بار خرد کننده سرامیکی می باشد. استفاده از گلوله های سرامیکی این مزیت را دارد که آلودگیهای آهن ناشی از گلوله های فولادی وارد مواد مورد خردایش نمی شود. با استفاده از این دستگاه می توان برای پودرکردن مواد شکننده نظیر مواد معدنی، خاک، شیشه و یا سایر مواد شکننده استفاده کرد. از این آسیا نمی توان برای خرد کردن فلزات استفاده کرد.