آسیای گلوله ای جار میل (Jar Mill)

شرکت سازنده : پویش صنعت ایران

در آسیای گلوله ای جار میل مواد به همراه بار خرد کننده که شامل گلوله های فلزی و یا سرامیکی در یک محفظه ای استوانه ای (جار) ریخته و سپس بر روی یک سیستم چرخاننده گذاشته شده و به دوران در می آید. با توجه به محدودیت در سرعت چرخش آسیا و همچنین گرم شدن جداره و بار خردکننده، این دستگاه قابلیت خرد کردن مواد تا حد میکرون را دارا می باشد.

کاربرد

برای پودرکردن مواد شکننده نظیر مواد معدنی، خاک، شیشه و یا سایر مواد شکننده استفاده کرد. از این آسیا نمی توان برای خرد کردن فلزات استفاده کرد.