اخبار

قرارداد همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با شرکت پویا پژوهش باختر منعقد شد

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

قرارداد همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان و شرکت پویا پژوهش باختر، با موضوع «آنالیزهای روزانه و دوره‌ای منظم»، منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در راستای گسترش ارتباطات و تعاملات برون‌دانشگاهی کاربردی و جامعه‌محور، این قرارداد همکاری، با موضوع «انجام آنالیزهای روزانه و دوره‌ای منظم نمونه‌های شرکت پویا پژوهش باختر توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان»، به امضای دو طرف رسید.

قرارداد، به امضای دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، دکتر مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر علی فرمانی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان و مدیران شرکت پویا پژوهش باختر رسید.

گسترش همکاری‌ها و خدمات کاربردی جامعه‌محور و درآمدزایی برای دانشگاه‌ از جمله شاخص‌های امتیازدهی به عملکرد آزمایشگاه‌‌های دانشگاهی است.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، زیرنظر معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه فعالیت می‌کند.


۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۱۴:۲۰
۴۰۹ بازدید